รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1353
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-272
  ผู้บริจาค     มก.
  วันที่บริจาค     1 มิ.ย. 49  
  รายการ     หนังสือ “Modernity, Tradition, Culture, Water” Proceeding of an international symposium Bangkok October 2002  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.