รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1350
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-269
  ผู้บริจาค     มก.
  วันที่บริจาค     1 มิ.ย. 49  
  รายการ     หนังสือระบบผลิตพลังงานทดแทนและการจัดการสิ่งแวดล้อม  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     1301-1400/1350.docclose windows.