รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1346
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-265
  ผู้บริจาค     มก.
  วันที่บริจาค     1 มิ.ย. 49  
  รายการ     หนังสือข้าว : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     1301-1400/1346.docclose windows.