รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1339
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-258
  ผู้บริจาค     มก.
  วันที่บริจาค     1 มิ.ย. 49  
  รายการ     รายงานผลการปฏิบัติงาน โครงการเรียนรู้ร่วมกัน สรรค์สร้างชุมชน กิจกรรม ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     1301-1400/1339.docclose windows.