รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1330
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-250
  ผู้บริจาค     มก.
  วันที่บริจาค     1 มิ.ย. 49  
  รายการ     เอกสาร การแถลงเปิดใจกรณีการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 14 โดย ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ วันพุธที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2549  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.