รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1329
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-249
  ผู้บริจาค     มก.
  วันที่บริจาค     1 มิ.ย. 49  
  รายการ     หนังสือ พัฒนาวัฒนธรรมในตัวคนไทย พิมพ์แจกเนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2548  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.