รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1320
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-240
  ผู้บริจาค     กองกลาง
  วันที่บริจาค     27 เม.ย. 49  
  รายการ     หนังสือ ปีที่ 7 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 15 สิงหาคม 2545-15 สิงหาคม 2546  
  จำนวน     2  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.