รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1316
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-236
  ผู้บริจาค     กองกลาง
  วันที่บริจาค     27 เม.ย. 49  
  รายการ     หนังสือ ครบรอบปีที่ 7 แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร วันที่ 15 สิงหาคม 2546 ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร9)  
  จำนวน     2  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.