รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1310
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-233
  ผู้บริจาค     กองกลาง
  วันที่บริจาค     27 เม.ย. 49  
  รายการ     หนังสือ ปีที่ 9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 15 สิงหาคม 2547-15 สิงหาคม 2548  
  จำนวน     2  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.