รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1309
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-232
  ผู้บริจาค     กองกลาง
  วันที่บริจาค     27 เม.ย. 49  
  รายการ     หนังสือพิธีเปิดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร วันอาทิตย์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๔๗  
  จำนวน     2  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     1301-1400/1309.docclose windows.