รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0131
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 0131/2545
  ผู้บริจาค     รศ.ดร.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช
  วันที่บริจาค     18 พ.ย. 45  
  รายการ     ขวดนมสด Pasteurized ผน. 146/2512  
  จำนวน     6  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     101-200/0131.docclose windows.