รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1308
  ประเภท     โสตทัศนูปกรณ์
  หมายเลขทะเบียน     CD-37
  ผู้บริจาค     กองกลาง
  วันที่บริจาค     8 มี.ค. 49  
  รายการ     CD มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศาสตร์แห่งแผ่นดิน  
  จำนวน     2  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     1301-1400/1308.docclose windows.