รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1303
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-230
  ผู้บริจาค     กองกลาง
  วันที่บริจาค     8 มี.ค. 49  
  รายการ     รายงานผลสรุปโครงการฉบับสมบูรณ์ โครงการมองอนาคตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2566  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     1301-1400/1303.docclose windows.