รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1297
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-227
  ผู้บริจาค     กองกลาง
  วันที่บริจาค     8 มี.ค. 49  
  รายการ     หนังสือ อุทยานทรัพยากรชายฝั่งอันดามันเฉลิมพระเกียรติ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2543  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.