รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1294
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-226
  ผู้บริจาค     กองกลาง
  วันที่บริจาค     8 มี.ค. 49  
  รายการ     หนังสือ รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตกระบี่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2539-2546  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.