รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0129
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     2-2489
  ผู้บริจาค     นายศิริ ชมชาญ
  วันที่บริจาค     12 พ.ย. 45  
  รายการ     รายการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2489  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     101-200/0129.docclose windows.