รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1282
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     5-2539
  ผู้บริจาค     กองกลาง
  วันที่บริจาค     8 มี.ค. 49  
  รายการ     หนังสือ งานสมโภชพระพุทธชินสีห์จำลอง ประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเกษตรกลางบางเขน ประดิษฐาน ณ อาคารพุทธเกษตร 7 พฤษภาคม 2539  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.