รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0128
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     2-2488
  ผู้บริจาค     นายศิริ ชมชาญ
  วันที่บริจาค     12 พ.ย. 45  
  รายการ     รายการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2488  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     101-200/0128.docclose windows.