รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1260
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-215
  ผู้บริจาค     กองกลาง
  วันที่บริจาค     8 มี.ค. 49  
  รายการ     หนังสือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เชิดชูเกียรติยศ “เกษตรศาสตร์ ปราดเปรื่อง” นิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้ประสบความสำเร็จ  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.