รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0125
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     13-22
  ผู้บริจาค     อ.ธวัชชัย นาควงษ์
  วันที่บริจาค     1 พ.ย. 45  
  รายการ     เอกสารข้อมูลประวัติ เค.ยู แบนด์  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     101-200/0125.docclose windows.