รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1248
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-213
  ผู้บริจาค     กองกลาง
  วันที่บริจาค     8 มี.ค. 49  
  รายการ     หนังสือที่ระลึก เนื่องในโอกาสที่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด จัดงานเลี้ยงพิเศษให้กับสมาชิกผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2548  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     1201-1300/1248.docclose windows.