รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1241
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-209
  ผู้บริจาค     กองกลาง
  วันที่บริจาค     8 มี.ค. 49  
  รายการ     หนังสือคู่มือ ทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2541  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     1201-1300/1241.docclose windows.