รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0124
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     CD-2, 13-21
  ผู้บริจาค     วิทยาเขตกำแพงแสน
  วันที่บริจาค     1 พ.ย. 45  
  รายการ     เอกสาร ข้อมูลแนะนำวิทยาเขตกำแพงแสน พร้อม CD 1 แผ่น  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.