รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0123
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     DISC-2, 13-20
  ผู้บริจาค     โครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี
  วันที่บริจาค     1 พ.ย. 45  
  รายการ     เอกสาร ข้อมูลประวัติการก่อตั้งวิทยาเขตลพบุรี จำนวน 1 ชุด พร้อมแผ่นดิสก์ 1 แผ่น  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.