รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1226
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-204
  ผู้บริจาค     กองกลาง
  วันที่บริจาค     8 มี.ค. 49  
  รายการ     หนังสือที่ระลึกครบรอบ 8 ปี สถาปนาสถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบเกษตรในเขตวิกฤต 9 กันยายน 2542  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     1201-1300/1226.docclose windows.