รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1220
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     5-2539
  ผู้บริจาค     กองกลาง
  วันที่บริจาค     8 มี.ค. 49  
  รายการ     หนังสือ 60 ปี มีอะไรให้สังคม ศ.ดร.กำพล อดุลวิทย์  
  จำนวน     3  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     1201-1300/1220.docclose windows.