รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0122
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     CD-1, 13-19
  ผู้บริจาค     สำนักงานวิทยาเขต มก. ฉกส.
  วันที่บริจาค     1 พ.ย. 45  
  รายการ     เอกสาร ข้อมูลประวัติการก่อตั้งวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ. สกลนคร พร้อม CD 1 แผ่น  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.