รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0121
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     DISC-1, 13-18
  ผู้บริจาค     สำนักงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี
  วันที่บริจาค     1 พ.ย. 45  
  รายการ     เอกสาร ข้อมูลประวัติการก่อตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี จำนวน 1 ชุด พร้อมแผ่นดิสก์ 1 แผ่น  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.