รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1204
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-193
  ผู้บริจาค     กองกลาง
  วันที่บริจาค     8 มี.ค. 49  
  รายการ     รายงานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการ ปี 2547 รุ่นที่ 3  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     1201-1300/1204.docclose windows.