รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1203
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-192
  ผู้บริจาค     กองกลาง
  วันที่บริจาค     8 มี.ค. 49  
  รายการ     รายงานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการ ปี 2547 รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     1201-1300/1203.docclose windows.