รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1202
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-191
  ผู้บริจาค     กองกลาง
  วันที่บริจาค     8 มี.ค. 49  
  รายการ     เอกสารประกอบการอบรม การเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรสู่ตำแหน่งชำนาญการ ครั้งที่ 3  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     1201-1300/1202.docclose windows.