รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1199
  ประเภท     รูปภาพ
  หมายเลขทะเบียน     ภก-34
  ผู้บริจาค     มก.
  วันที่บริจาค     2 มี.ค. 49  
  รายการ     ภาพข่าว เกษตรศาสตร์ เทิดไท้ กษัตริย์เกษตร 63 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.