รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1197
  ประเภท     รูปภาพ
  หมายเลขทะเบียน     ภก-33
  ผู้บริจาค     นายศิริ ชมชาญ
  วันที่บริจาค     22 ก.พ. 49  
  รายการ     ภาพถ่าย เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ของคุณศิริ ชมชาญ  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.