รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1194
  ประเภท     โสตทัศนูปกรณ์
  หมายเลขทะเบียน     m-1
  ผู้บริจาค     มก.
  วันที่บริจาค     20 ก.พ. 49  
  รายการ     ไมโครฟิล์ม หนังสือพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ตั้งแต่ปี 2493-2548  
  จำนวน     50  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     1101-1200/1194.docclose windows.