รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1174
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     5-2535
  ผู้บริจาค     กองกลาง
  วันที่บริจาค     17 ก.พ. 49  
  รายการ     หนังสือราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การตลาด) 16 กรกฎาคม 2535  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     1101-1200/1174.docclose windows.