รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1173
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     5-2532
  ผู้บริจาค     กองกลาง
  วันที่บริจาค     17 ก.พ. 49  
  รายการ     หนังสือราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วนศาสตร์) 20 กรกฎาคม 2532  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     1101-1200/1173.docclose windows.