รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1171
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     5-2547
  ผู้บริจาค     กองกลาง
  วันที่บริจาค     17 ก.พ. 49  
  รายการ     หนังสือกษัตราธิราช วิทยาศาสตร์การอาหาร พุทธศักราช 2547  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     1101-1200/1171.docclose windows.