รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0117
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     6 อน 2502
  ผู้บริจาค     นายอาณัติ โรจนไพบูลย์, ผศ.ทัศนีย์ โรจนไพบูลย์
  วันที่บริจาค     4 ต.ค.45  
  รายการ     หนังสือรับน้องใหม่ 2502 มก.  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     101-200/0117.docclose windows.