รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1160
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     5-2532
  ผู้บริจาค     สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ
  วันที่บริจาค     14 ก.พ. 49  
  รายการ     หนังสือเกษตรบัณฑิต รุ่น 32  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     1101-1200/1160.docclose windows.