รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1159
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     5-2530
  ผู้บริจาค     สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ
  วันที่บริจาค     14 ก.พ. 49  
  รายการ     หนังสือทำเนียบ KU 29 ฉบับ THAILAND YEAR 2530  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     1101-1200/1159.docclose windows.