รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1156
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     5-2541
  ผู้บริจาค     สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ
  วันที่บริจาค     14 ก.พ. 49  
  รายการ     หนังสือทำเนียบรุ่น 20 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กุมภาพันธ์ 2541  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     1101-1200/1156.docclose windows.