รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1155
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     5-2502-2547
  ผู้บริจาค     สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ
  วันที่บริจาค     14 ก.พ. 49  
  รายการ     หนังสือทำเนียบเกษตร รุ่น 19 45 ปี (2502-2547)  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     1101-1200/1155.docclose windows.