รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0115
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     6 อน 2499
  ผู้บริจาค     นายอาณัติ โรจนไพบูลย์, ผศ.ทัศนีย์ โรจนไพบูลย์
  วันที่บริจาค     4 ต.ค.45  
  รายการ     หนังสือรับน้องใหม่ 5 มิ.ย. 99  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     101-200/0115.docclose windows.