รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1147
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-186
  ผู้บริจาค     มก. วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ. สกลนคร
  วันที่บริจาค     3 ก.พ. 49  
  รายการ     หนังสือรายงานประจำปี 2547  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     1101-1200/1147.docclose windows.