รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1143
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     11-157
  ผู้บริจาค     สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ
  วันที่บริจาค     2 ก.พ.49  
  รายการ     วารสารนนทรี ส.มก. สัมพันธ์ ฉบับเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2548  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     1101-1200/1143.docclose windows.