รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1141
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     11-155
  ผู้บริจาค     คุณปรียานุช นวรัตน ณ อยุธยา
  วันที่บริจาค     2 ก.พ.49  
  รายการ     ข่าวสาร สายสัมพันธ์ KU 13 ข่าวสารเพื่อมวลมิตร ฉบับวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2549  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.