รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1140
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-185
  ผู้บริจาค     อ.ไพบูลย์ ไพรีพ่ายฤทธิ์
  วันที่บริจาค     2 ก.พ.49  
  รายการ     เอกสารเผยแพร่ ฉบับที่ 1/2548 พฤศจิกายน 48 เครือข่ายพืชปลูกพื้นเมืองไทย  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     1101-1200/1140.docclose windows.