รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0114
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     6 อน 2498
  ผู้บริจาค     นายอาณัติ โรจนไพบูลย์, ผศ.ทัศนีย์ โรจนไพบูลย์
  วันที่บริจาค     4 ต.ค.45  
  รายการ     หนังสือ มก. ต้อนรับน้องใหม่ 2498  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     101-200/0114.docclose windows.