รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1138
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-183
  ผู้บริจาค     มก.
  วันที่บริจาค     2 ก.พ.49  
  รายการ     เอกสาร การบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2549  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.