รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1136
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-181
  ผู้บริจาค     มก.
  วันที่บริจาค     2 ก.พ.49  
  รายการ     แผ่นพับพิธีบรรจุแคปซูลเวลา วันพุธที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2549 เวลา 16.00 น.  
  จำนวน     5  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     1101-1200/1136.docclose windows.